Resmi Tasfiye

Resmi tasfiye, miras bırakanın terekesinin tasfiye edilerek, geriye kalan artık değerin mirasçılara verilmesini sağlar. Amacı, miras bırakanın terekesinin tasfiyesi; aktiflerin tespiti, miras bırakanın ve mirasın geçiş borçlarının yerine getirilmesi olup, terekenin sevk ve idaresi yahut mirasın paylaşımının bağlanması değildir.
Resmi tasfiyenin sonuçları;

  • Resmi tasfiye talebi üzerine mirasın açılmasına rağmen resmi tasfiyenin sonuna kadar terekeyi mirasçılar iktisap edemez
  • Mirasçılar tereke borçlarından kişisel malvarlıkları ile değil sadece tereke ile sorumlu olurlar.
  • Alacaklılar alacaklarını sadece tereke varlığından karşılayabilir.
  • Tereke varlığından öncelikle miras bırakanın borçları ödenir.
  • Tereke borçları ödendikten sonra kalan artık değer mirasçıların malvarlığına geçer.